Name Jul 26 Jul 27 Jul 28 Jul 29 Jul 30 Jul 31 Aug 1
[API TEST] Web Interface yellow yellow green yellow green green green
[API] Web Interface green yellow green yellow green green green
[API] XML API Interface yellow yellow green yellow green green green
[Free NS] NS1 EuroDNS green green green green green green green
[Free NS] NS2 EuroDNS green green green green green green green
[Free NS] NS3 EuroDNS green green green green green green green
[Free NS] NS4 EuroDNS green green green green green green green
[Mail Fwd] email forwarding green green green green green green green
[OX E-mail] IMAP imap.openxchange.eu green green green green green green green
[OX E-mail] POP pop.openxchange.eu green green green green green green green
Page 1 of 4